Underhållsspolning

Underhållsspolning

Underhållsspolning i flerbostadshus är en av våra specialiteter.
Vi har lång erfarenhet av denna typ av spolning och ställer dig som kund och dina önskemål i fokus.

Vi ger i de flesta fall ger fem års garanti på vertikala stammars funktion samt två års garanti på stick till badrum och kök.
Vi spolar samtliga åtkomliga stammar och stick.
Tillhörande spillvattensystem i källare spolrensas ut till anslutningspunkt för kommunledningen. Spillsystem till tvättstuga, gemensamma lokaler, soprum etc spolas naturligtvis även de.

Vi utför alltid arbetet utifrån dig som kund och dina önskemål – kontakta oss därför för en speciellt utformad offert som passar just er.