Oljeavskiljare

Besiktning och renovering av oljeavskiljare

Man använder oljeavskiljaren vid olika verksamheter där det finns vätskor med annan densitet än vatten, tex: olja, bensin.
Det komma via spillvatten från många olika typer, såsom tex:

 • parkeringsplatser
 • bensinmackar
 • tvättanläggningar
 • industribyggnader
 • garagebyggnader
 • parkeringsplatser
 • trafikplatser
 • spolplattor
 • verkstäder
 • lantbruk
 • mfl

 

Efter oljeavskiljaren leds vattnet vidare till ett reningsverk på plats eller till ett kommunalt reningsverk.
Vi har alla ett ansvar att se till att spillvattnet inte orsakar miljöföroreningar.


Det finns många regler kring hur oljeavskiljare ska installeras och användas.
För att värna om miljön ska ni vara noga med vem som får förtroendet att tömma och renspola oljeavskiljaren när detta är dags.

Vi finns för dig i hela Göteborg – Kontakta oss idag!