Villaspolning

Villaspolning

Bubblar det från ert avlopp?
Rinner vattnet inte undan med lika snabbt som förr?
Vi utför villaspolning i ert hem.

Vi erbjuder er professionell och säker avloppsspolning med kraftfulla aggregat, miljövänliga metoder & erfaren personal.

Vi erbjuder alltid våra kunder ett års garanti* vid komplett villaspolning!

* Garantin innebär att vi återvänder på ordinarie arbetstid för att åtgärda återkommande stopp som beror på normal användning av avloppet, dvs ej stopp som orsakats av defekta rör eller nerspolning av hygienartiklar/sanitetsprodukter. Tänk på att man aldrig ska hälla ner olja eller annat matfett direkt i diskhon. Detta orsakar en onormal belastning på ledningen som garantin ej omfattar.

Kontakta oss för villaspolning idag eller boka akut spolbil här.