ROT avdrag

ROT avdrag

De flesta privata fastighetsägare har möjlighet att söka skatteavdrag för ROT-arbete.

Maximalt kan man få 50 000 kronor i avdrag per år. Avdraget gäller för arbetskostnadsdelen av tjänsterna och normalt beviljas avdrag för 30% av arbetskostnaden.
Ni kan läsa mer om ROT-avdrag på Skattemyndighetens hemsida: www.skatteverket.se

Tänk på att det alltid är upp till Er som fastighetsägare att ange om Ni vill utnyttja ROT-avdraget, gärna redan vid beställningen men senast då våra anställda anländer till Er villa eller bostadsrätt.
Vi behöver personnummer på fastighetsägaren samt fastighetsbeteckningen.