Filmning & rörinspektion

Filmning & rörinspektion

Har du problem med återkommande stopp i avloppen kan en rörinspektion hjälpa dig att ta reda på varför. Vi finns för dig i hela Göteborg och kringliggande tätorter.
Det är också bra att då och då göra en besiktning av skicket på rören även om inget akut har inträffat. Under rörinspektionen kan vi hitta eventuella osynliga fel och på så sätt kan man enkelt förebygga framtida skador.
Vi kan även utföra en inspektion inför reparationer eller stambyten.


En rörinspektion är även bra att göra innan relining, som innebär att man ersätter gamla rör med nya utan att man behöver gräva upp dem. Då är en rörinspektion viktig så att vi kan säkerställa att allt är OK innan vi byter ut rören.
Vanliga fel på ledningar är skarvförskjutningar, synliga gummiringar, avlagringar, hål, sprickor, rötter, sättningar och även föremål i ledningarna.

Vid återkommande eller akuta stopp är den effektivaste och även billigaste åtgärden att filma rören för att lokalisera felet. Därefter är det lätt att bestämma lämplig åtgärd för att lösa situationen.
Vi har kameror som täcker rördimensioner från 20 till 600 mm.
I en del fall behöver vi utföra en rengöring/spolning av rören innan filmning sker.
Kontakta oss för pris på rengöring i samband med inspektion. Ni kan givetvis få resultatet av filmningen sparat på USB.

Rörinspektion i Göteborg

Syftet är att undersöka att objektet överensstämmer med ställda krav, genom observation såväl som bedömning, vid behov kompletterande mättning eller provning. Redovisning av observationer skall ske i ett inspektionsutlåtande.
Vi  använder ett program som ger lätt överskådliga inspektionsutlåtande.